coördinator gezondheidsethiek

Simon Godecharle

De coördinator gezondheidsethiek heeft een dubbele opdracht: (1) de uitbouw van een ethisch beleid voor de groep Emmaüs en (2) advies verlenen op vraag van voorzieningen over concrete ethische aspecten van de zorgpraktijk.

Concreet oefent de coördinator gezondheidsethiek volgende functies uit:

  • eindverantwoordelijke van de commissies ethiek
  • ethisch consult aan de directies en de medewerkers 
  • ondersteunen en begeleiden van ad hoc werkgroepen met deelnemers uit de voorzieningen
  • bevorderen van interne samenwerking rond ethische thema’s en rapportering ervan via een medisch-ethisch colloquium
  • ontwikkelen en stroomlijnen van medisch-ethische visieteksten of richtlijnen
  • opvolgen van en wetenschappelijk onderzoek naar evoluties in het vakgebied
  • bruggen bouwen tussen opleidingen ethiek en de zorgpraktijk
  • vertegenwoordigen van de groep Emmaüs in interne en externe overlegorganen
  • aandacht voor waardegericht ondernemen binnen de groep Emmaüs