Handleiding bachelor-, masterproef of doctoraat

 

Doelstelling

Hoe vraagt een student aan de verantwoordelijke binnen het ziekenhuis toestemming om patiënten/personeel  te mogen bevragen  in functie van een bachelor-, masterproef of doctoraat, ongeacht of de bevraging schriftelijk of mondeling wordt afgenomen?

 

Werkwijze

 1. De student legt de vragenlijst vooraf ter goedkeuring voor aan zijn promotor van de school.
 2. De student vraagt de toelating, om het onderzoek te mogen uitvoeren, aan de directie verpleegkundige en paramedische diensten van het ziekenhuis en aan de hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid.
 3. Aan de hand van de vragenlijst overlegt de student, met de hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid , over de praktische afspraken voor de uitvoering van de studie .
 4. De student stelt een dossier samen en legt dit ter goedkeuring voor aan  de commissie ethiek. Het dossier bestaat uit:
  • ‘aanvraagformulier ethisch advies voor bachelor-, masterproef of doctoraat’ ingevuld, ondertekend en gedateerd door onderzoeker en promotor
  • begeleidend schrijven met volgende informatie:
   • persoonsgegevens van de student, school, huidige opleiding en studiejaar, naam en functie van de promotor
   • doelstelling van het onderzoek
   • beoogde doelgroep
   • korte omschrijving en thema van het onderzoek
   • gehanteerde methodiek
   • de naam en functie van de medewerker van het ziekenhuis die de student in het ziekenhuis zal begeleiden bij de uitvoering van het onderzoek
  • de vragenlijst (en) voor patiënten/personeel ondertekend en gedateerd ter goedkeuring door promotor en hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid waar het onderzoek wordt uitgevoerd
  • goedkeuring van directie verpleegkundige en paramedische diensten van het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd
  • goedkeuring van hoofdverantwoordelijke van de zorgeenheid waar het onderzoek wordt uitgevoerd
  • patiënteninformatie- en toestemmingsformulier waarbij patiënt/personeel  schriftelijke toestemming geeft
  • een verzekeringsattest (te bevragen in de school)
 5. De student bezorgt het volledig dossier (papieren versie en elektronische versie) met een aanvraag ter goedkeuring aan ‘Commissie ethiek vzw Emmaüs, t.a.v. Brigitte Van Looy, Edgard Tinellaan 1c, 2800  Mechelen ‘– brigitte.van.looy@emmaus.beHet dossier is volledig indien het bestaat uit alle elementen zoals beschreven onder punt 4..
 6. Indien de student het onderzoek ook wenst uit te voeren in een universitair ziekenhuis moet er gelijktijdig een adviesaanvraag ingediend worden bij de commissie ethiek van dat universitair ziekenhuis.
 7. Het besluit van de commissie ethiek zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden.

 

Aandachtspunten

 • na afronding van bachelor-, masterproef of doctoraat wordt een exemplaar bezorgd aan: Commissie ethiek – vzw Emmaüs - t.a.v. Brigitte Van Looy – Edgard Tinellaan 1c – 2800 Mechelen of via e-mail aan : brigitte.van.looy@emmaus.be
 • de medewerking van het ziekenhuis wordt duidelijk vermeld in bachelor-, masterproef of doctoraat