Emmaüs ontstond na een fusie van de voorzieningen van CM Mechelen en van vzw Gezondheidszorg COVABE. Beide initiatiefnemers hebben een rijke traditie in zorg.


brede sociale beweging

Meer dan 100 jaar geleden is CM ontstaan uit solidariteit tussen burgers. Doel was inkomensverlies door ziekte of ouderdom te dekken en de kosten van gezondheidszorg draaglijk te maken. CM groeide uit tot een brede sociale beweging. Naast de verplichte ziekteverzekering bood CM diensten en voordelen aan zoals socio-culturele activiteiten in Ziekenzorg, Jeugd & Gezondheid en de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden. De beweging participeerde in talrijke medisch-sociale activiteiten. Betrokkenheid en inspraak van leden is altijd een sterke troef geweest.


de medisch-sociale werking

CM-Mechelen speelde op dit terrein na de tweede wereldoorlog een actieve rol.
Doelstelling was en is:

  • De financiële en culturele toegankelijkheid van de gezondheidszorg waarborgen aan alle leden.
  • Terreinkennis verwerven om het medebeheer in de verplichte verzekering te stofferen.
  • Marktregulerend werken.

Nieuwe initiatieven in eigen beheer of medebeheer ontstonden op het moment dat lacunes niet ingevuld werden door de overheid of andere initiatiefnemers: polyklinieken en sociale apotheken in de jaren '50, preventieve jeugdgezondheidszorg in de jaren ’60, intramurale voorzieningen als Ten Kerselaere en AZ Sint-Jozef Mechelen in de jaren ’70.  Sommige initiatieven werden ondertussen afgebouwd.  Andere gingen op in een groter geheel. Dat gebeurde met AZ Sint-Jozef Mechelen en Ten Kerselaere bij het ontstaan van vzw Emmaüs in 1998.


vzw Muto

Meestal gebruikte CM zijn patrimonium-vzw MUTO als instrument om sturend op te treden. Vandaag participeert Muto vzw onder meer in de nv De Lindeboom-Adviesapotheek, de cv Assist, de vzw De Wegwijzer (CLB) en in de vzw Emmaüs als initiatiefnemer.