Emmaüs: al meer dan15 jaar de puntjes op de ü

 

ontstaan uit fusie

Het az Sint-Jozef in Mechelen en het az Sint-Norbertus in Duffel bespreken in de lente van 1997 een fusie. Dat is de directe aanleiding voor de oprichting van de vzw Emmaüs. Dan blijkt immers dat de initiatiefnemers van beide ziekenhuizen een gelijklopende visie hebben op zorgverlening. Bovendien was hun concept voor gezondheids- en welzijnsorganisaties erg gelijkaardig.

Ze kiezen voor het gezamenlijke bestuur van alle voorzieningen van de vzw Gezondheidszorg Covabe, de vzw Bejaardenverpleging en de vzw az Sint-Jozef.

De initiatiefnemers van Emmaüs zijn de vzw Gezondheidszorg Covabe en de Christelijke Mutualiteiten Mechelen.

 

Start in 1998

De bekendmaking van de fusie van de twee ziekenhuizen in het az Sint-Maarten en de samensmelting van de drie vzw’s in de vzw Emmaüs vindt plaats op 12 januari 1998. Met de algemene vergadering van 28 april 1998 gaat de vzw Emmaüs officieel van start.

van vzw naar groep en terug

Twee jaar later neemt de Groep Ivo Cornelis contact met het bestuur van Emmaüs. De groep Ivo Cornelis is een samenwerkingsverband van drie vzw’s uit de bijzondere jeugdzorg. De groep zoekt aansluiting bij een groter geheel. Zo kan het zijn werking veilig stellen.

Een integratie in de vzw Emmaüs is dan niet mogelijk. De regelgeving van de bijzondere jeugdzorg laat immers niet toe dat verschillende zorgverleningsvormen onder één bestuur vallen. Daarom kiest het bestuur voor een identieke samenstelling van de raden van bestuur van de drie vzw’s en de vzw Emmaüs. Sinds 18 juni 2001 vormen de vzw Emmaüs en de drie vzw’s Ivo Cornelis, Huize Bethanië en De Grote Robijn samen de groep Emmaüs. Deze regelgeving wijzigde in 2010. Sinds 1 januari 2011 zijn de vzw's Ivo Cornelis, Huize Bethanië en De Grote Robijn opgegaan in de vzw Emmaüs. De groep is dus opnieuw één vzw.